سفارش تبلیغ
صبا

عطارباشی

شربت دکتر روازاده

    نظر
شربت دکتر روازاده :

آقای دکتر روازاده شربتی با ترکیب ذیل ارائه نموده اند که تحت عنوان شربت دکتر روازاده معرفی می گردد.

خواص درمانی :

-    درمان تهوع
-    رفع سردی معده
-    کم کردن بزاق دهان
-    رفع برخی از اسهال ها

برای مشاهده متن کلیک کنیدwww.ravazadeh.com